Dožínky aneb jak se peče chléb

01.01.2018

Prožijeme společně dožínkové slavnosti. V pohádkovém vyprávění se přeneseme do časů našich babiček, kdy ukončení žní bylo spojeno s oslavami v podobě tradičních zvyků, zpěvů, tanců a hodování. Dožínky mívaly různou podobu, od skromného předání věnce hospodáři až po velkou slavnost, ale vždy se jim věnovala pozornost a patřily k nejdůležitějším svátkům roku. Lidé se radovali a děkovali za štědrou a úspěšnou sklizeň. Během programu se děti seznámí s tradičními dožínkovými činnostmi a naučíme se společně upéct chléb. Program doprovodí lidové písně.


Dramatizované vyprávění

  • interaktivní - děti se do hraní zapojují
  • pohádkové vyprávění Jak to bylo o žních


Tvořivá dílna

  • zdobení slámového věnce
  • příprava chleba
  • sázení chleba do pece