Komunitní montessori domškola

Komunitní domškola Andělská je malá školní skupina, věkově smíšený kolektiv dětí školou povinných, přihlášených k individuální domácí výuce. Vzdělávací koncepce vychází z výuky předškolní skupiny Lesního klubu Andělská (montessori pedagogika, udržitelný rozvoj, respektující přístup, sebereflexe, harmonické vztahy).


  • Přijímáme do studia děti věku 6 - 10 let
  • Výuka probíhá od pondělí do středy, 8:30 - 14:00.


Zahájen zápis na školní rok 2022/2023. Kontaktujte nás na info@andelska.cz
(členskými příspěvky se skládáme na učitele, výše příspěvku 8500 Kč / měsíčně)


Naším záměrem je zajistit zázemí s možností pravidelného setkávání pro malou skupinu dětí v domácím vzdělávání ve věku 6 - 10 let. Výukový plán je postaven na základě těchto principů:


  • Vzájemná úctu, důvěra, respekt, partnerství a spolupráce.
  • Vytváření kvalitních vztahů a sociálních dovedností na základech otevřené komunikace.
  • Objevování a využívání vlastních talentů a kreativity.
  • Vytváření podmínek pro přirozené učení vycházejících z vnitřní motivace dítěte.
  • Využití principů montessori pedagogiky, permakulturní etiky a lesní pedagogiky.


Setkání jsou vedena zkušenou pedagožkou, s mnohaletou praxí ve státním systému školství, s kvalifikací pro I. stupeň základní školy, vzdělanou v systému montessori a lesní pedagogiky.