Komunitní domškola

Komunitní domškola Andělská je malá školní skupina, věkově smíšený kolektiv dětí školou povinných. Vzdělávací koncepce vychází z výuky předškolní skupiny Lesního klubu Andělská (udržitelný rozvoj, respektující přístup, sebereflexe, harmonické vztahy).

Přijímáme do studia děti I. - V- třídy ZŠ.
Výuka probíhá od pondělí do pátku, 8:30 - 14:00.

Školní družinu je možné po domluvě zajistit od 14:00 do 17:00.

Zahájen zápis na školní rok 2021 / 2022. Kontaktujte nás na info@andelska.cz

(členskými příspěvky se skládáme na učitele, odhad příspěvku cca 5000 Kč / měsíčně)