Andělská domškola

Andělská domškola je malá školní skupina, která umožňuje denní vzdělávání dětí od 5 do 11 let (předškoláci až 1. stupeň) přihlášené k domácímu vzdělávání. Vzdělávací koncepce vychází z RVP, výuka je však přizpůsobena individuálním potřebám dětí a je založena na těchto principech:

  • Vzájemná úcta, důvěra, respekt, partnerství a spolupráce.
  • Vytváření kvalitních vztahů a sociálních dovedností na základech otevřené komunikace.
  • Objevování a využívání vlastních talentů a kreativity.
  • Vytváření podmínek pro přirozené učení vycházejících z vnitřní motivace dítěte.
  • Využití principů montessori pedagogiky, permakulturní etiky a lesní pedagogiky.

Výuku vede zkušená pedagožka Mgr. Jitka Tmějová, která má kvalifikaci pro 1. stupeň základní školy a mnoholetou praxi ve státním systému školství. Byla spoluzakladatelkou Montessori tříd v Újezdě nad Lesy. Součástí výuky jsou lekce anglického jazyka se zahraniční lektorkou Marciou G.D. Roquette a pravidelné pohybové pátky s trenérkou gymnathlonu Ing. Michaelou Starovičovou. 


  • Zahájen zápis na školní rok 2024/2025
  • Přijímáme děti ve věku od 5 - 11 let (předškoláci až 1. stupeň)
  • Velikost skupiny je max. 12 dětí/ 2 průvodci
  • Možnost odpolední družiny a účast na kroužcích ( 14:00 - 17:00)

Po - Atletika

Út - Keramika a tvoření

St - Vaření