Andělská domškola

Andělská domškola je malá školní skupina, která umožňuje denní vzdělávání dětí od 5 do 9 let přihlášené k domácímu vzdělávání. Vzdělávací koncepce vychází z RVP, výuka je však přizpůsobena individuálním potřebám dětí a je založena na těchto principech:

  • Vzájemná úcta, důvěra, respekt, partnerství a spolupráce.
  • Vytváření kvalitních vztahů a sociálních dovedností na základech otevřené komunikace.
  • Objevování a využívání vlastních talentů a kreativity.
  • Vytváření podmínek pro přirozené učení vycházejících z vnitřní motivace dítěte.
  • Využití principů montessori pedagogiky, permakulturní etiky a lesní pedagogiky.

Výuku vede zkušená pedagožka Mgr. Jitka Tmějová, která má kvalifikaci pro 1. stupeň základní školy a mnoholetou praxi ve státním systému školství. Byla spoluzakladatelkou Montessori tříd v Újezdě nad Lesy.


  • Zahájen zápis na školní rok 2023/2024
  • Přijímáme děti ve věku od 5 do 9 let
  • Velikost skupiny je max. 12 dětí/ 2 průvodci

Od září 2023 bude výuka probíhat každý den, součástí výuky budou bloky v anglickém jazyce a odpolední klub.

Členskými příspěvky se skládáme na učitele a pokrytí nákladů na chod domškoly. 
Výše příspěvku činí:

8 500 Kč - 3 dny 

9 000 Kč - 4 dny

9 900 Kč - 5 dní v týdnů / měsíčně

Momentální provoz do konce školního roku je 3 dny v týdnu od 8:00 do 14:00 hodin, cena příspěvku činí 8500 Kč/měsíčně.