Soukromá mateřská školka Andělská je jedním z projektů neziskové organizace Malování a kreslení, z.s., založené roku 2010, na základě předchozí mnohaleté profesní zkušenosti zakládajících členů. 

  • Jsme držiteli Medaile MŠMT za příkladnou pedagogickou činnost.
  • Jsme členy American Montessori Society (AMS)
  • Jsme členy Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí.
  • Jsme členy Asociace lesních mateřských školek.

Naším posláním je kvalitní výuka s důrazem na individuální přístup k žákům a rozšířeným programem o výuku v uměleckých oborech.

Vnímáme, že jsme důležitou součástí rozvoje osobnosti dítěte, podílíme se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování si základních pravidel chování, budování základních životních hodnot a mezilidských vztahů. 

Kromě důrazu na kvalitní pedagogický tým, dbáme na vhodné prostředí jak v interiéru školky, při pobytu venku na zahradě či v přírodě. Dbáme na zdravé stravování.