Ceník

Jesličky                                              Školka

od 1 do 3* let věku                                                                                              od 3* do 6 let věku

Dopolední docházka (7 - 13 hod)

4 - 5 dní v týdnu

5059 Kč

Dopolední docházka 

3 dny

4500 Kč

Dopolední docházka 

2 dny

4250 Kč

Odpolední klub (13 - 15 hod)

Celotýdenní docházka

3000 Kč

Dopolední docházka (7 - 13 hod.)

4 - 5 dní v týdnu

8900 Kč

Dopolední docházka 

3 dny v týdnu

7500 Kč

Dopolední docházka 

2 dny v týdnu

7000 Kč

Odpolední klub (13 - 17 hod.) 

Celotýdenní docházka

3000 Kč

STRAVNÉ   -  50 Kč přesnídávka / 100 Kč oběd / 50 Kč svačina

HYGIENICKÉ POTŘEBY -  100 Kč / měsíc

KULTURA (vyúčtované dle reálné docházky) - 1000 Kč / půl rok


* dosažení hranice 3 let se počítá k 31.8., tedy pokud jsou dítěti 3 roky 1. 9. a dále, stále má po celý školní rok nárok na jesličkové školkovné.