Provozní řád

Školkovné je paušální platba, která se vztahuje k roční docházce do mateřské školy nebo k době uvedené ve Smlouvě o poskytnutí péče o Vaše dítě. Toto "školkovné" lze zaplatit jednorázově za tuto celou dobu nebo rozloženě (měsíčně, čtvrtletně, půlročně). 

Z důvodu rodinné dovolené v období prázdnin, častější nemocnosti mladších dětí nebo nově adaptujících, poskytujeme rodičům platících v měsíčních splátkách možnost, jak vyčerpat dny absence tímto způsobem:


  • docházka 3-4 dny / týden -  mají rodiče nárok nahradit si tuto docházku v dny, které nejsou nasmlouvané ve smlouvě. Náhrady lze vybírat po předchozí domluvě a vždy nejpozději v měsíci následujícím po měsíci vzniku nároku, pak propadá. Náhrady jsou možné pouze pokud to dovolí kapacita třídy.
  • docházka 5 dní / týden, náhrady nejsou umožněny.


Do Mateřské školky k denní docházce nepřijímáme nemocné děti (ani s rýmou). Prosíme o dodržování tohoto pravidla a respektování důležité zásady slušného chování - chráníme tím ostatní děti a personál školky. O zaplacené dny nepřijdete, je možné je nahradit.