Adaptační plán

První den v Andělské školce - aneb adaptace nových dětí u nás ve školičce.

Nástup do dětské skupiny je krásný důležitý krůček nejen pro dítě samotné, ale pro celou rodinu. Vstupujete společně do další etapy a věřte, že Vás čeká mnoho radosti s ní spojené.

Budeme Vám v tomto "transformačním období" na blízku a oporou, s vědomím oboustranné důvěry mezi Vámi a školkou.

Děti často zrcadlí naše vlastní pocity, tedy těšte se společně s dítětem na vše, co je s nástupem do dětské skupiny spojené - nový kolektiv, noví kamarádi, zábava a mnoho nových dalších aktivit. Pro první dny je dobré počítat s větší časovou rezervou - přivstaňte si, připravte si všechny potřebné věci a v pohodové pozitivní náladě dorazte k nám do Andělské školky.

První den v dětské skupině je hlavně velkým úkolem pro rodiče. Často se stává, že právě rodič snáší nový pocit "odloučení" od dítěte hůře než dítě samotné.

Vzájemnou důvěru vytvoříme postupně. Naši průvodci, učitelé, jsou profesionálové, kteří mají spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí připravené. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to, že dítě propláče celý den, to nedopustíme. Po Vašem odchodu průvodkyně dítě zabaví, zaujmou hračkami, hrou či aktivitami s dalšími kamarády, přirozenou formou odpoutají pozornost od stýskání.

Délka adaptace je u každého dítěte individuální. U někoho může trvat několik dní, u jiného dítěte několik týdnů. Stává se, že se dítě adaptuje naprosto bez problémů a až po měsíci se může objevit u dítěte protest k docházce. Buďte proto trpěliví, klidní a důslední.

Společně vše krásně zvládneme. V průběhu adaptačních dní Vás budeme informovat, jak se Vaše dítě má, co děláme společně za aktivity, pošleme Vám i fotky pro potěšení.

První týden je nejvíce nový, zvykáte si Vy, Vaše dítě i my. Všem patří obrovská pochvala, jak toto krásné období zvládáme, jak vytváříme pozitivní klidný a bezpečný prostor pro další vývoj Vašeho potomka.

Adaptační plán - harmonogram

Před nástupem - Přípravná fáze

Před začátkem docházky Vás pozveme na adaptační schůzku, kde si spolu popovídáme o potřebách Vašeho dítěte a i o tom jakou formu adaptace byste rádi zkusili. Pokud je dítě nejisté a plaché a ještě bez rodičů nebylo, doporučujeme adaptaci pomalejší. Pokud je dítě nebojácné, má-li dítě sourozence, do kolektivu se těší, můžeme přejít k adaptaci rychlejší. Vše ale záleží na Vás a Vašich potřebách. Dále budete informováni o provozních záležitostech jak u nás vše probíhá a na co se můžete těšit.

Adaptační období s rodiči

V Andělské školce jsou rodiče vítáni po potřebnou dobu adaptace dítěte, doporučená doba je mezi 1 dnem až 2 týdny. Pokud byste cítili, že potřebujete adaptační dobu delší, individuální domluva je možná. Adaptace s rodiči probíhá denně 1 hodinu, s příchodem mezi 8 - 9 ráno. V této době si dítě bude mít prostor pohrát a prozkoumat třídu, nasvačit se a podívat se jak to ve školce chodí. Tedy prožije si několik změn režimu, které během dne nastanou. Je velice důležité, abyste nám, Vy, rodiče, s adaptací pomohli. Během pobytu v dětské skupině jste zodpovědní za své dítě, pečující osoby s ním budou pomalu navazovat vztah, ale rozumějte, že po dobu Vaší přítomnosti to jde hůře. Prosíme, abyste dítěti věnovali plnou pozornost, pokud ji potřebuje. Neschovávejte se mu, abyste otestovali, zda Vás bude hledat. Pro dítě je velice důležité z Vás cítit pohodu a klid. Ujištění, že Vy sami věříte, že je s námi v bezpečí.

Adaptace bez rodiče

V den D dítěti vysvětlete co ho čeká, než přijdete. Ujistěte ho např. že si chvíli pohraje, Vy si zařídíte potřebnou agendu a vrátíte se pro něj. Domluvte se s pečující osobou na čase vyzvednutí, aby korespondovalo s informací, kterou obdrželo dítě. Může to být klidně i jen 10 - 20 minut. Maximálně však 2 hodiny. Když dítě bude adaptaci zvládat, může zůstávat do oběda. Na začátek celodenní docházky se dohodneme spolu dle situace. Dovolte dítěti, aby si s sebou vzalo svou oblíbenou hračku, např. plyšáka. Existence pevného bodu, známé osoby nebo předmětu v cizí situaci zmenšuje nejistotu a případný strach z neznámého prostředí.

Pokud dítě nebude adaptaci zvládat, zavoláme.

Předání dítěte pečující osobě - Zbytečně neprodlužujte ranní loučení a nevyvolávejte v dítěti lítost nad vzájemným odloučením. Pokud bude dítě plakat, bud'te přívětiví, ale i rozhodní. Děti hodně vycítí emoce, nejistoty rodičů a někdy je to pro ně náročnější. Prodlužováním loučení, prodlužujete pláč dítěte. Neodcházejte však tajně, bez rozloučení.

Není také vhodné slibovat odměny tipu: když nebudeš plakat, tak ..... a je důležité dávat sliby, které splníte (přijdu po svačině, po obědě...). Pokud rodič nese předávání dítěte těžce, je lepší na pár dní/týdnů posílat druhého rodiče.

Předávání dětí rodičům - Pečující osoby při předávání dítěte rodičům povypráví, jak dítě pobyt v dětské skupině prožilo a je již na rodičích, zda budou chtít položit doplňující otázky. Možná se dozvíte, že když po nervy drásající scéně odejdete, Vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát. Dítě za zvládnutý pobyt pochvalte. Pozitivně motivujte. Vyzdvihněte jeho pěkné zážitky.

Vyzvedávání dětí - Při vyzvedávání dítěte se může stát, že dítě reaguje pláčem. To je naprosto přirozená reakce. Hlavně dítě nelitujte, že muselo být přes den samo bez Vás, to mu rozhodně neprospěje. Bud'te citliví a trpěliví. Vyprávějte si o tom, co dítě přes den dělalo a co nového se naučilo. Ujistěte dítě, že jej do školky neodkládáte. Vysvětlete mu, že ho máte rádi a že nechodí do školky proto, že na něj nemáte čas, nebo že s ním nechcete být doma. Každý má své povinnosti – Vy práci, Vaše dítě ,,školičku".

Individuální přístup

Nově příchozím dětem věnujeme zvýšenou individuální péči. Nenutíme děti do společných aktivit ani do jídla. Individuální přístup k dětem, citlivé přijetí, klidné vystupování, tolerance, vcítění se do situace dítěte, dítě je třeba získat, zaujmout, nadchnout, upoutat, a usnadnit mu novou situaci tak, aby pečující osobu přijalo jako dalšího člověka, ke kterému postupně získá důvěru.

Konzultace nabízíme kdykoliv budete potřebovat - osobně, telefonicky (kontakt na pečující osoby) - 774 211 694, nebo s paní ředitelkou - 728 060 615, email: jana@andelska.cz. Samy píšeme u nových dětí rodičům informační SMS, aby neměli obavy. Stejně tak se Vám ozveme my, pokud bychom se s Vámi potřebovali poradit.

Adaptační proces je náročný nejen pro dítě, ale i pro samotné rodiče, kteří mohou prožívat různé obavy. Čím lépe se Vám podaří své obavy zpracovat, tím více usnadníte adaptaci dítěte. Neváhejte proto být s námi v kontaktu a kdykoliv se doptat na to, co Vás zajímá.


Tipy pro rodiče, jak podpořit hladký průběh adaptace:


Mějte prosím na paměti - celý proces adaptace je takovým "transformačním procesem" pro Vaše dítě, pro Vás, pro Vaši rodinu - cílem tohoto procesu je další krok v osamostatňování Vašeho dítěte a budování jeho vlastní identity a integrity. Vy jako rodiče máte obrovskou moc tento proces kladně podpořit a být pro své dítě velkou oporou. V podstatě celé adaptační období je hodně o rodičích, udělat "onen krok", kde si  získáme Vaši důvěru a Vy tento klid a důvěru přenesete na své dítě, kterého čeká plno kamarádů, dobrodružství a milé paní učitelky, se kterými si vytvoří hezkou vazbu a společně všichni budeme trávit příjemný naplňující čas.

DESATERO RAD PRO RODIČE

1. Bud'te dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí.

2. Přibalte mazlíčka (např. oblíbenou hračku).

3. Používejte stejné rituály - vstávat ve stejný čas, stejný čas příchodu do školky, stejné loučení

4. Rozlučte se krátce.

5. Buďte citlivý a trpělivý.

6. Komunikujte s pečujícím personálem.

7. Dítě za zvládnutý pobyt v dětské skupině pochvalte a pozitivně ho motivujte.

8. Nenechte se obměkčit, bud'te důslední.

9. Za problémy s přivykáním nikdy dítě netrestejte.

10. Nepřiznávejte lítostivě, že je vám také smutno a že se vám stýská, naopak chvalte, buďte nadšení.