Dětská skupina Andělská  funguje na principu malé rodinné komunitní soukromé školičky, postavené na principech individuálního respektujícího vzdělávání. Naším posláním je kvalitní výchova a péče s důrazem na individuální přístup k žákům a empatickou vlídnou respektující komunikaci. Vnímáme, že jsme důležitou součástí rozvoje osobnosti dítěte, podílíme se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování si základních pravidel chování, budování základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

 • Jsme držiteli Medaile MŠMT II. stupně za příkladnou pedagogickou činnost.
 • Jsme školka spolupracující s Mensou.
 • Jsme členy Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí.

Řídíme se Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání Ministerstva školství.
Kromě důrazu na kvalitní pedagogický tým, dbáme na vhodné prostředí jak v interiéru školky, při pobytu venku na zahradě či v přírodě. Dbáme na zdravé stravování.


Školním programem a aktivitami jsme zapojeni do těchto iniciativ:

 • Skutečně zdravá školka
 • Celé Česko čte dětem
 • Rodiče vítáni
 • Začít spolu
 • Bezpečné školky
 • Ekoškoly
 • Recyklohraní


Co je nám blízké a čím se inspirujeme?

 • Montessori
 • Respektující výchova
 • Svobodná škola
 • Lesní školy
 • Metoda Dobrý začátek
 • Začít spolu