Pedagogický tým

Do našeho týmu pečlivě vybíráme průvodce, kteří jsou jak odborníky ve svém oboru (pedagogika, umělecké obory, jazykověda, tělovýchova...), tak mají mnohaleté zkušenosti s výukou dětí. Přijímáme empatické, laskavé a klidné lektory, kteří umí rozvíjet dětský talent a osobnost. Zásadní je pro nás pozitivní, pokorný a vřelý přístup s důrazem na individuální rozvoj osobností jednotlivých žáků. 

"Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost."

Jan Amos Komenský

Ing. arch. Nina Hedwic Hrdinová

ředitelka, držitelka medaile MŠMT za příkladnou pedagogickou činnost

Mgr. Tereza Petříková

předškolní a speciální pedagogika

Romana Cuce

předškolní a mimoškolní pedagogika

Anna Poupová

studentka VŠ, chůva asistentka

Jana Drahoňovská

lektorka, profesionální chůva

Bc. Jana Šimůnková

zástupkyně ředitelky, profesionální chůva, adaptační program pro děti

Mgr. Darina Mikolášová

kulturologie, profesionální chůva

Žaneta Patáková

předškolní a mimoškolní pedagogika

Nicola Horníková

předškolní a mimoškolní pedagogika

Klára Rosínová

lektorka, profesionální chůva

Ing. Janka Čurillová

předškolní a mimoškolní pedagogika, anglický jazyk

Kateřina Tůmová

předškolní a mimoškolní pedagogika

Michaela Řezáčková, Dis.

předškolní a mimoškolní pedagogika

Daniela Pechová

profesionální chůva

Dana Pešková

zdravotnický asistent, chůva