Pedagogický tým

Do našeho týmu pečlivě vybíráme průvodce, kteří jsou jak odborníky ve svém oboru (pedagogika, umělecké obory, jazykověda, tělovýchova...), tak mají mnohaleté zkušenosti s výukou dětí. Přijímáme empatické, laskavé a klidné lektory, kteří umí rozvíjet dětský talent a osobnost. Zásadní je pro nás pozitivní, pokorný a vřelý přístup s důrazem na individuální rozvoj osobností jednotlivých žáků. 

"Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost."

Jan Amos Komenský

Ing. arch. Nina Hrdinová, Ph. D., MSc., DBA.

zakladatelka, držitelka medaile MŠMT za příkladnou pedagogickou činnost

Mgr. Tereza Petříková

předškolní a speciální pedagogika

Romana Cuce

předškolní a mimoškolní pedagogika

Mgr. Hanna Oleksyk

předškolní a mimoškolní pedagogika

Bc. Jana Šimůnková

výkonná ředitelka, profesionální chůva, adaptační program pro děti

Klára Rosínová

lektorka, profesionální chůva

Zuzana Zajoncová

předškolní a mimoškolní pedagogika

Jana Drahoňovská

lektorka, profesionální chůva

Ing. Janka Čurillová

předškolní a mimoškolní pedagogika, anglický jazyk

Bc. Žaneta Patáková

předškolní a mimoškolní pedagogika

Daniela Pechová

profesionální chůva