Výukové programy

Česká třída

pondělí - pátek 7:00 - 17:30

Výuka pro česky mluvící děti, s celodenním programem. 

Česko-anglická třída

pondělí - pátek 7:00 - 17:30

Kombinovaná výuka pro česky či anglicky mluvící děti, s celodenním programem. 

Volnočasové kroužky

pondělí - pátek 15:00 - 16:30

Pro širokou veřejnost pořádáme volnočasové kroužky - výtvarné kroužky, hudební, pohybové...