Výukové programy - třídy

Jesličky - Broučci 1 - 2 roky
Motýlci 2 - 4 roky
Včelky 4 - 6 let

Výuka pro děti do 2 let, s celodenním či zkráceným programem. Individuální péče kvalifikovanými chůvami. 

Výuka v českém jazyce s prvky angličtiny, s celodenním programem či zkráceným programem.Výuka v českém jazyce s prvky angličtiny, s celodenním programem či zkráceným programem.