Zpětná vazba - dotazník spokojenosti

Moc rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku ( anonymně je též v pořádku). Uvědomujeme si, že mnoho věci lze říci hned osobně, ale část otázek, inspirací či pochval může viset ve vzduchu a my bychom si vše rádi poslechli a školku posunuli ke spokojenosti nás všech. 

Dále moc děkujeme za projevenou důvěru. Vážíme si toho, že s námi většina dětí zůstává další školní rok.