Pedagog jako průvodce

01.03.2020

"Pedagog-průvodce děti doprovází na jejich cestě za poznáváním svého okolí i sebe sama. Je vnímavým pozorovatelem a citlivým rádcem. Nechává dětem svobodnou vůli při výběru činností, nenásilným způsobem rozvíjí to, k čemu jsou přirozeně přitahovány. Podporuje tím v dětech jejich sebedůvěru, samostatnost. Sdílí s dětmi jejich prožitky, aktuální nálady, radosti i smutky, trpělivě naslouchá a bezpodmínečně přijímá každého ve skupině. Průvodce vnímá jedinečnost každého dítěte i dynamiku skupiny, svým respektujícím přístupem, vede děti k nenásilnému a samostatnému řešení konfliktů. Učí je naslouchat sobě i druhým a rozpoznávat vlastní hranice. Naladěním na sebe, na skupinu i na okolní prostředí vytváří bezpečné prostředí a prostor pro otevřenou komunikaci." (citace z publikace Ekoškolky a lesní školy)