Výtvarný kroužek

15 lekcí / 3750 Kč / veškeré pomůcky v ceně


Výtvarný kroužek je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé žáčky, náplň kurzu je možno po dohodě s lektorem individuálně upravovat. Výuka probíhá v jurtě na zahradě školky, plně vybavené jako výtvarný ateliér.

Náplň kurzu je zaměřena na základy kresby a malby, navazující na tradiční pojetí výuky studiem podle skutečnosti a volné tvorby, která vychází z vlastní představivosti. Během kurzu jsou účastníci postupně seznámeni se základními výtvarnými technikami a tématy. Děti se učí poznávat základy stavby obrazu, kompozici, barevnou skladbu, s cílem dosažení výtvarného výrazu. Současně se seznamuje s uměleckou vědou, snažíme se nahlédnout do vývoje výtvarného umění a nabádáme ke snaze navázat na aktuální výtvarné tendence.


Rozvrh výtvarného ateliéru v jurtě:

  • úterý 13:00 - 14:00 - Tvoření maminek s dětmi (kreslení, malování, keramika)
  • úterý 14:30 - 15:15 - Keramická dílna pro děti (do 6 let)
  • úterý 15:30 - 16:30 - Kurz kresby a malby pro děti (nad 6 let)
  • úterý 16:30 - 18:00 - Kurz kresby a malby pro mládež - možné jako příprava na talentové zkoušky


Rezervujte si místo v kroužku: