Režim dne07:00 - 09:00 Příchod dětí, volná hra, pracovní a výtvarné činnosti, hry

09:00 - 09:15 Přivítání - společný kruh, básnička

09:15 - 09:30 Rozcvička

09:30 - 09:45 Svačina, hygiena

09:45 - 11:30 Hlavní program - řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle ŠVP se zaměřením na jednotlivé třídy. Pobyt dětí venku, pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem

11:30 - 12:15 Oběd a osobní hygiena dětí

12:15 - 12:30 Vyzvedávání dětí po obědě

12:30 - 13:30 Spánek a odpočinek, individuální práce s dětmi, které nespí

13:30 - 14:00 Vstávání, hygiena

14:00 - 14:15 Svačina

14:30 - 15:30 Kroužek - řízená činnost

15:30 - 17:30 Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí. Odchod dětí z MŠ se zákonnými zástupci.

.