Režim dne



07:00 - 08:30 Příchod dětí do mateřské školy, volná hra, pracovní a výtvarné činnosti, hry

08:30 - 09:00 Svačina, hygiena

09:00 - 11:30 Hlavní program - řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle ŠVP se zaměřením na jednotlivé třídy. Pobyt dětí venku, pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem

11:30 - 12:15 Oběd a osobní hygiena dětí

12:15 - 14:00 Spánek a odpočinek, individuální práce s dětmi, které nespí

14:00 - 14:30 Vstávání, hygiena, odpolední svačina

14:30 - 17:30 Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí. Odchod dětí z MŠ se zákonnými zástupci.

.