Život v lese pod bílou peřinkou

01.01.2018

Se zimním příběhem se s dětmi podíváme do lesa. Co se v zimě v lese děje? Která zvířata celou zimu spí? Co zvířata v zimě jedí? Kdo se v zimě o zvířata v lese stará? Kteří ptáci v zimě u nás zůstávají? Koho jsou stopy a kam vedou?

Dramatizované vyprávění

  • interaktivní - děti se do hraní zapojují
  • Scéna je plná přírodnin
  • budeme zpívat lidové písně známé i méně známé

Tvořivá dílna

  • Výroba zvířat z přírodních materiálů
  • Společné tvoření zimního lesa