O žížalce a kompostu

18.06.2022

Pohádka o žížale z kompostu. Děti se s pohádkou podívají, jak se žije v kompostu. Dozví se, k čemu kompost slouží, co do kompostu patří a co do kompostu nepatří. Podíváme se kdo v kompostu žije.

Dramatizované vyprávění

  • interaktivní - děti se do hraní zapojují
  • Scéna s přírodninami
  • budeme zpívat lidové písně známé i méně známé

Tvořivá dílna

  • hra na třídění odpadů
  • zkoumání kompostu
  • děti si zasadí semínko a ozdobí si květináč