Pedagogické cíle

01.04.2020

Naše pedagogické cíle?

  • učíme se celostně, tzn. všemi rovinami vnímání
  • rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku prostřednictvím rozmanitých podnětů a možností pohybu v přírodě
  • podporujeme smyslové vnímání přímou zkušeností
  • rozvíjíme kreativitu a fantazii při využití rozmanitých přírodních prvků
  • podporujeme vědomí sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou
  • prožíváme rytmus změn ročních období a přírodních jevů
  • učíme se prožívat ticho a být citlivější k mluvenému slovu