Hudební výchova

19 lekcí po 90 min / veškeré pomůcky v ceně


Hudební výchova je velmi rozmanitá oblast, se kterou se seznamujeme v průběhu celého života. Hudba nás doprovází, máme ji spojenou se vzpomínkami a zážitky.

V rámci kroužku se věnujeme postupnému poznávání této oblasti, zkoušíme různé hudební nástroje, učíme se rytmu, pohybovým aktivitám. Hudební výchovu vyučujeme formou skupinových her.