en-Pedagogický tým

09/05/2020

Do našeho pedagogického týmu pečlivě vybíráme učitele, kteří jsou jak odborníky ve svém oboru (pedagogika, umělecké obory, jazykověda, tělovýchova...), tak mají mnohaleté zkušenosti s výukou dětí.

Přijímáme empatické, laskavé a klidné lektory, kteří umí rozvíjet dětský talent a osobnost.

Zásadní je pro nás pozitivní, pokorný a vřelý přístup s důrazem na individuální rozvoj osobností jednotlivých žáků.

"Pedagog-průvodce děti doprovází na jejich cestě za poznáváním svého okolí i sebe sama. Je vnímavým pozorovatelem a citlivým rádcem. Nechává dětem svobodnou vůli při výběru činností, nenásilným způsobem rozvíjí to, k čemu jsou přirozeně přitahovány. Podporuje tím v dětech jejich sebedůvěru, samostatnost. Sdílí s dětmi jejich prožitky, aktuální nálady, radosti i smutky, trpělivě naslouchá a bezpodmínečně přijímá každého ve skupině. Průvodce vnímá jedinečnost každého dítěte i dynamiku skupiny, svým respektujícím přístupem, vede děti k nenásilnému a samostatnému řešení konfliktů. Učí je naslouchat sobě i druhým a rozpoznávat vlastní hranice. Naladěním na sebe, na skupinu i na okolní prostředí vytváří bezpečné prostředí a prostor pro otevřenou komunikaci." (citace z publikace Ekoškolky a lesní školy)


Proč chodit právě k nám?

  • jsme držiteli medaile MŠMT za příkladnou pedagogickou činnost
  • vysoká kvalita výuky je u nás na prvním místě
  • individuální přístup ke každému žákovi je samozřejmostí (vyučujeme v malých skupinkách - třídy jen po 4 - 6 dětech)
  • 100% spokojenost je jedním z našich základních cílů
  • jsme profesionální tým, který bere práci ve školce jako své poslání
  • dlouholetá tradice výuky - Malování kreslení, z.s. je stálicí, někteří z našich pedagogů mají desítek let praxe ve výuce výtvarného umění na vysokoškolské úrovni
  • ročně máme desítky spokojených klientů