en-Naše filosofie

16/08/2020

Soukromá mateřská školka Andělská je jedním z projektů neziskové organizace Malování a kreslení, z.s., založené roku 2010, na základě předchozí mnohaleté profesní zkušenosti zakládajících členů.

 • Jsme držiteli Medaile MŠMT za příkladnou pedagogickou činnost.
 • Jsme členy Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí.
 • Jsme členy Asociace lesních mateřských školek.

Naším posláním je kvalitní výuka s důrazem na individuální přístup k žákům a rozšířeným programem o výuku v uměleckých oborech.

Vnímáme, že jsme důležitou součástí rozvoje osobnosti dítěte, podílíme se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování si základních pravidel chování, budování základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Kromě důrazu na kvalitní pedagogický tým, dbáme na vhodné prostředí jak v interiéru školky, při pobytu venku na zahradě či v přírodě. Dbáme na zdravé stravování.

Naše pedagogické cíle?

 • učíme se celostně, tzn. všemi rovinami vnímání
 • rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku prostřednictvím rozmanitých podnětů a možností pohybu v přírodě
 • podporujeme smyslové vnímání přímou zkušeností
 • rozvíjíme kreativitu a fantazii při využití rozmanitých přírodních prvků
 • podporujeme vědomí sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou
 • prožíváme rytmus změn ročních období a přírodních jevů
 • učíme se prožívat ticho a být citlivější k mluvenému slovu


Proč chodit právě k nám?

 • jsme držiteli medaile MŠMT za příkladnou pedagogickou činnost
 • vysoká kvalita výuky je u nás na prvním místě
 • individuální přístup ke každému žákovi je samozřejmostí (vyučujeme v malých skupinkách - třídy jen po 4 - 6 dětech)
 • 100% spokojenost je jedním z našich základních cílů
 • jsme profesionální tým, který bere práci ve školce jako své poslání
 • dlouholetá tradice výuky - Malování kreslení, z.s. je stálicí, někteří z našich pedagogů mají desítek let praxe ve výuce výtvarného umění na vysokoškolské úrovni
 • ročně máme desítky spokojených klientů